Hea patsient

Täname, et olete alustanud tagasiside andmisega.
Küsimustiku eesmärk on saada sisendit ettevõtte arenguks ning tunnustuste ja patsientide ettepanekute kogumiseks.
Mõõdame tagasisidet regulaarselt ning tulemusi arvestame parendustegevuste planeerimisel.

Vastamine on vabatahtlik ning Teie vastused on anonüümsed.
Edasi