Tagasisideuuringute täisteenus tervishoiuteenuse osutajatele, kes mõistavad patsientide kogemuspõhise tagasiside ja rahulolu väärtust ning kaasamist kvaliteedi tõstmiseks.

Informeeritud juhtimisotsuseid saab teha siis, kui abiks on süsteemne ja sisukas ülevaade patsiendikesksetest kvaliteedimõõdikutest (patsientide eelistustest, hinnangutest ja soovitustest).
  • Kaasa patsiendid, et saada infot oma teenuse kvaliteedi parendamiseks.
  • Väärtusta oma töötajaid läbi sisuka patsiendi rahulolu ja tagasiside.
  • Kasuta tulemusi avatud väliskommunikatsiooniks.


Kontakt

Jäta tagasiside kogumine, sisestamine, analüüsimine ja kommunikatsioonimaterjali loomine meie hoolde! Aitame luua küsimustiku, anname nõu tulemuste tõlgendamisel ja koostame vajadusel täiendavaid analüüse ning konsultatsiooni.

Riina Hallik, konsultant
Riina on ettevõtte kaasasutaja. Riina on lõpetanud Stockholmis Karolinska Institutet’is rahvatervise magistriõppe spetsialiseerumisega tervishoiu ökonoomikas, poliitikas ja juhtimises. Eelnevalt on ta õppinud TTÜ-s tervishoiutehnoloogiat (cum laude) ja majandust. Riina on töötanud Tallinna Lastehaigla Intensiivraviosakonna juhi assistendina ning Praxises projektipõhise tervise valdkonna analüütikuna.

Richard Jalakas, tegevjuht
Richard Jalakas, pea-analüütik. Richard on Likemedi tegevjuht. Richardil on kogemus füsioteraapia teenuse osutamise ja e-tervise rakenduste arendamisega. Ta on lisaks füsioteraapia, tervisetehnoloogia ja ärijuhtimise õpingutele läbinud EIT Health StarShip Innovation Fellowship programmi. Likemedis soovib Richard muuta patsiendi tagasiside kogumise tervishoiuasutustele võimalikult lihtsaks, kasutades nüüdisaegseid tehnoloogiaid

Karl Düüna, tehnoloogiajuht
Karl Düüna tehnoloogijuht ja arendaja. Karl kannab hoolt Likemedi veebirakenduse arendamise, testimise ja selle igakülgse turvalisuse ja sujuvuse eest. Karl on lõpetanud TTÜ küberkaitse magistriõppe (cum laude). Tal on väga palju kogemust veebiarendusega ja arendusprojektide juhtimisega. Tehnoloogiad, mida Karl hästi valdab, on: Node.js , JavaScript, PHP, MySQL, Redis, MongoDB. Lisaks on Karl publitseerinud raamatu „Secure your Node.js Web Application - keep the attackers out and users happy“.

Küsi pakkumist info@likemed.eu


Varasemad kliendid